Resedavej 11, 4873 Væggerløse
Mobil: 4046 2213 · info@finn-soerensen.dk
Som freelance journalist tilbyder jeg:

· Artikler og tekster til dagblade, fagblade,   brochurer, årsrapporter, hjemmesider

· PR og kommunikation


Finn Sørensen - Journalist
pro2 tv & internet